• 05/11/2017

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital pone en marcha la III Edición del programa formativo Anfitriones presencial

-

A Secretaría de Estado de Turismo dá continuidade ao programa Anfitrións e convoca unha nova edición de formación presencial para profesionais do sector turístico. Do mesmo xeito que na edición anterior, nesta impartirase o catálogo completo de cursos de Cultura do Detalle (formación en atención ao cliente).

III Edición do programa formativo Anfitrións presencial


Obxectivo e destinatarios

O programa Cultura do Detalle pretende cubrir as carencias existentes no sector turístico en materia de atención ao cliente, con contidos diferenciados en función de dous perfís: persoal en contacto co cliente e propietarios ou mandos intermedios.

O público obxectivo ao que está dirixido inclúe aos profesionais de todos os subsectores do Sistema de Calidade Turístico Español (SCTE), entre os que están presenten aloxamentos: hoteis, aloxamento rural e albergues; hostalaría: bares e cafetarías, restaurantes, etc.; e outros sectores: axencias de viaxes, transporte turístico, guías de turismo, estacións de esquí e montaña, comercios, aluguer de coches, artesáns, portos deportivos, empresas de turismo activo, palacios de congresos, convention bureaux, OPCs, servizos turísticos de saúde, taxis e outros servizos.

Así mesmo, poden beneficiarse do plan os profesionais de servizos públicos turísticos tales como oficinas de información turística, praias, espazos naturais protexidos, policía local, servizos de limpeza urbana ou museos e centros de interpretación.

Sedes

Os cursos vanse a realizar nas seguintes Comunidades Autónomas:

 • Andalucía: cursos en Málaga e Xaén (do 13 ao 24 de novembro)
 • Canarias: cursos en Santa Cruz de Tenerife (del 20 al 24 de noviembre)
 • Castela-Mánchaa: cursos en Toledo (do 27 de novembro ao 1 de decembro)
 • Comunidade de Madrid: cursos na Serra de Guadarrama e a Serra Norte de Madrid (do 20 ao 23 de novembro)
 • Comunidade Valenciana: cursos en Castelló, Valencia e Benidorm (do 6 ao 10 de novembro)
 • Navarra: cursos en Pamplona-Iruña (do 20 ao 24 de novembro)
 • País Vasco: cursos en Getxo, Eibar e Vitoria-Gasteiz (do 13 ao 17 de novembro)

Estrutura das sesións formativas

O Plan Formativo está composto por un total de 20 cursos, 10 para “Persoal en contacto co cliente” e outros 10 para “Propietarios e mandos intermedios”. Cada un destes cursos ten unha duración de 4 horas.

Nesta edición propúxose aos destinos interesados que elixan de todo o catálogo formativo aqueles cursos que sexan do seu interese, podendo non realizar algúns e repetir outros, de modo que a súa impartición comporte unha semana completa, en horario de mañá e tarde, realizando un curso de 4 horas en cada quenda.

En cada curso contarase cun máximo de 30 alumnos.

Planificación dos cursos

A seguir móstranse os módulos relativos aos cursos para propietarios e mandos intermedios e para o persoal en contacto co cliente.

Cursos para propietarios e mandos intermedios

Os 10 cursos para propietarios e mandos intermedios agrúpanse en 5 módulos.

Cada módulo contén dous cursos que se imparten de forma independente.

Módulo 1: Coñecer ao cliente

 • Curso 1.1.- Técnicas para realizar enquisas a clientes  (4 horas)
 • Curso 1.2.- Claves para un sistema de atención de queixas (4 horas)

Módulo 2: Empezar polo principio: a selección do persoal

 • Curso 2.1.- Técnicas para a selección de persoal con vocación de servizo (4 horas)
 • Curso 2.2.- Deseño e posta en marcha da formación introdutoria ao posto de traballo (4 horas)

Módulo 3: Motivar para mellorar

 • Curso 3.1.- Bases para a motivación do persoal (4 horas)
 • Curso 3.2.- Fórmulas fáciles para a formación continua (4 horas)

Módulo 4: Fomentar o traballo en equipo

 • Curso  4.1.-Mellora da comunicación e o servizo entre traballadores dunha mesma empresa (4 horas)
 • Curso 4.2.- Dirección e animación de reunións (4 horas)

Módulo 5: Promover acordos

 • Curso 5.1.- Nocións básicas para dirixir con intelixencia emocional (4 horas)
 • Curso 5.2.- Detección, negociación e resolución de conflitos de forma positiva (4 horas)

Cursos para persoal en contacto co cliente

Os 10 cursos para persoal en contacto co cliente agrúpanse en 5 módulos.

Cada módulo contén dous cursos que se imparten de forma independente.

Módulo 1: Coñecer ao cliente

 • Curso 1.1.- Tipoloxías e comportamento do cliente (4 horas)
 • Curso 1.2.- Atención a clientes con necesidades especiais (4 horas)

Módulo 2: Claves da atención ao cliente

 • Curso 2.1.- Fórmulas para acoller amablemente (4 horas)
 • Curso 2.2.- Como mellorar grazas ás queixas dos clientes  (4 horas)

Módulo 3: Comunicación efectiva

 • Curso 3.1.- Comunicación  eficaz co cliente (4 horas)
 • Curso 3.2.- Como sorrir por teléfono,  correo electrónico e redes sociais (4 horas)

Módulo 4: Traballar en equipo

 • Curso 4.1.- A importancia do traballo en equipo (4 horas)
 • Curso 4.2.- Actitude positiva e mellora continua (4 horas)

Módulo 5: Que me recomenda?

 • Curso 5.1.- Recomenda servizos e promocións da túa empresa (4 horas)
 • Curso 5.2.- Recomenda lugares e servizos do teu destino (4 horas)

Na web www.anfitrionesturismo.es están dispoñibles todas as sedes onde se van a impartir os cursos, o calendario dos mesmos, o programa formativo, o acceso aos formularios de preinscrición para cada Comunidade Autónoma e toda a información relativa ao proxecto.